Atkinson Grimshaw
Atkinson Grimshaw's Oil Paintings
Atkinson Grimshaw Museum
6 September 1836 -- 13 October 1893, Victorian-era artist.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Atkinson Grimshaw.org, welcome & enjoy!
Atkinson Grimshaw.org
 

Atkinson Grimshaw
Knostrop Hall Leeds
mk174 1882 Oil on board 34.3x43.2cm
ID: 44680

Atkinson Grimshaw Knostrop Hall Leeds
Go Back!Atkinson Grimshaw Knostrop Hall Leeds


Go Back!


 

Atkinson Grimshaw

British 1836-1893 Atkinson Grimshaw Gallery Grimshaw's primary influence was the Pre-Raphaelites. True to the Pre-Raphaelite style, he put forth landscapes of accurate color and lighting, and vivid detail. He often painted landscapes that typified seasons or a type of weather; city and suburban street scenes and moonlit views of the docks in London, Leeds, Liverpool, and Glasgow also figured largely in his art. By applying his skill in lighting effects, and unusually careful attention to detail, he was often capable of intricately describing a scene, while strongly conveying its mood. His "paintings of dampened gas-lit streets and misty waterfronts conveyed an eerie warmth as well as alienation in the urban scene." Dulce Domum (1855), on whose reverse Grimshaw wrote, "mostly painted under great difficulties," captures the music portrayed in the piano player, entices the eye to meander through the richly decorated room, and to consider the still and silent young lady who is meanwhile listening. Grimshaw painted more interior scenes, especially in the 1870s, when he worked until the influence of James Tissot and the Aesthetic Movement. On Hampstead Hill is considered one of Grimshaw's finest, exemplifying his skill with a variety of light sources, in capturing the mood of the passing of twilight into the onset of night. In his later career this use of twilight, and urban scenes under yellow light were highly popular, especially with his middle-class patrons. His later work included imagined scenes from the Greek and Roman empires, and he also painted literary subjects from Longfellow and Tennyson ?? pictures including Elaine and The Lady of Shalott. (Grimshaw named all of his children after characters in Tennyson's poems.) In the 1880s, Grimshaw maintained a London studio in Chelsea, not far from the comparable facility of James Abbott McNeill Whistler. After visiting Grimshaw, Whistler remarked that "I considered myself the inventor of Nocturnes until I saw Grimmy's moonlit pictures."[9] Unlike Whistler's Impressionistic night scenes, however, Grimshaw worked in a realistic vein: "sharply focused, almost photographic," his pictures innovated in applying the tradition of rural moonlight images to the Victorian city, recording "the rain and mist, the puddles and smoky fog of late Victorian industrial England with great poetry." Some artists of Grimshaw's period, both famous and obscure, generated rich documentary records; Vincent Van Gogh and James Smetham are good examples. Others, like Edward Pritchett, left nothing. Grimshaw left behind him no letters, journals, or papers; scholars and critics have little material on which to base their understanding of his life and career. Grimshaw died 13 October 1893, and is buried in Woodhouse cemetery, Leeds. His reputation rested, and his legacy is probably based on, his townscapes. The second half of the twentieth century saw a major revival of interest in Grimshaw's work, with several important exhibits of his canon.  Related Paintings of Atkinson Grimshaw :. | Scene at the Theatre | Autumn Glory | The Turn of the Tide | Boar Lane, Leeds, by lamplight. Signed and dated 'Atkinson Grimshaw 1881+' (lower right) signed and inscribed with title on reverse | Baiting the Lines,Whitby |
Related Artists:
fredrik westin
Fredric Westin, född den 22 september 1782 i Stockholm, död 13 maj 1862 i Stockholm, historie- och porträttmålare. Westin hade varit elev hos Lorens Pasch d.y. och Louis Masreliez på Konstakademien. Sedan han 1808 blivit kallad till akademiens agr?? och förordnad till konduktör vid kungliga museet blev han 1812 invald i Konstakademiens styrelse. Han blev 1815 vice professor och 1816 professor vid Konstakademien. Där var han också 1828-1840 direktör. 1843 utnämndes han till hovintendent. Till hans tidigare skede och till hans främsta alster hör "Dagens stunder", fyra dörrstycken i Karl Johans sängkammare på Rosersbergs slott med antikiserande figurer: Aurora som strör blommor över jorden, Apollon med sitt fyrspann, Diana följd av Aftonrodnaden samt Natten med sitt stjärnströdda dok (1812-13). På Säfstaholms slott finns "De fyra årstiderna presiderade av jordens gudinna" (1843), på Rosendals slott "Hebe med örnen" (1832) och "Flora bekransande Linn??s byst" (1843) och vid Stockholms universitet "Musiken, föreställd av en grupp unga flickor". Han målade också kompositioner ur den svenska historien ("Olof Skötkonungs dop", "Lutherska lärans antagande"). Westin målade en stor mängd porträtt då han under Karl XIV Johans tid var konstnären på modet. Som porträttmålare var han dock inte enhälligt uppskattad. En kritiker som Silverstolpe beklagade 1809 att en konstnär som "äger så mycken färdighet till stöd för sitt sökande av idealet" sysselsatte sig med en konst av så lågt värde och hoppades att han "måtte återvända från den platta verkliga världen till den poetiska." Hammarsköld menade 1818 att av de svenska konstnärerna var det Westin som hade de ringaste anlagen för porträttmålning. Scholander kallade hans porträtt för "vaxgubbar". Andra hade lovord att fälla över Westins porträtt. Gerss ansåg att Westins porträtt hade likhet och behag i uttrycket, enkelhet i ställning och klädsel, urval av natur i formerna och säkerhet och sanning i utförandet. Wennberg kallade honom "den förste svenske tecknarens Lorenz Paschs så värdige fosterson". Under Karl XIV Johans tid målade han rad porträtt på kungafamiljen. 1824 målade han en populär allegori över kronprinsessan Josefinas ankomst till Sverige, där Saga i gul och blå dräkt sitter på marken framför en runsten och blickar upp mot skyn där kronprinsessan i röd och vit dräkt svävar ned på en molntapp omgiven av tre amoriner. 1838 målade han Karl XIV Johan till häst på Ladugårdsgärdet hälsande med den trekantiga hatten. Efter att Sandbergs altartavla för Sankt Jacobs kyrka hade underkänts vände sig de ansvariga till Westin med uppdraget att måla en altartavla. Målningen, "Kristi förklaring" var klar 1828 och resultatet blev både hyllat och kritiserat. Andra altartavlor av Westin finns i Kungsholms kyrka ("Kristi uppståndelse", 1825), Åbo domkyrka ("Kristi förklaring", 1836), Uddevalla kyrka ("Kristus välsignar barnen") samt Carl Gustafs kyrka ("Kristi begravning", 1832).
Giambattista Pittoni
(1687?C1767) was an Italian painter of the late-Baroque or Rococo period, active mainly in his native Venice. Pittoni is best known for his "grand-manner" canvases depicting religious, historical, and mythological subjects (such as Sophonisba and Polyxena). He was a co-founder of the official painter's academy in Venice (in competition to the old fraglia or painter's guild), the Accademia di Belle Arti di Venezia, and he succeeded as President (1758?C1761) his contemporary Giovanni Battista Tiepolo. Pittoni never left his native Venice, but completed commissions from German, Polish, Russian, and Austrian patrons. His mature palette was noted, as was Tiepolo's, for his lightness of tone. Besides Tiepolo, Pittoni's influences were Giovanni Battista Piazzetta, Sebastiano Ricci, and Antonio Balestra. His paintings were of a Rococo style, but later became more sedate in their approach towards Neoclassicism.
johann christian Claussen Dahl
1788-1857


Atkinson Grimshaw
All the Atkinson Grimshaw's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved